بازگشت به کار و گرفتن مطالبات ایام بلاتکلیفی

سلام خدمت شما

اینجانب به مدت سه سال است که از کار اخراج شده ام و پس از پی گیریها و انجام شکایت به دیوان عدالت اداری به وسیله حکم بدوی که مضمون آن بازگشت به کار و پرداخت مطالبات ایام بلاتکلیفی است باید بازگشت به کار شوم. اکنون اداره کارو امور اجتماعی در صدد اجرای حکم است و قرار است با دادن حکم بازگشت به کار و پرداخت مطالبات مشکل من حل شود. سئوالی که می خواستم بپرسم این است که این حکم برای اجرا باید چه مضمونی داشته باشد و سئوال دوم اینکه من سه سال است که از کار اخراج شده ام. چگونه و بر چه اساسی باید مطالباتم پرداخت شود. آیا قانونی در این رابطه وجود دارد.؟ تکلیف قراردادهای سه سال گذشته من چه می شود؟ عیدی و پاداش ها چه؟ خواهشمند است که به تک تک سئوالات من با ماده های قانون کارو  دیوان جواب دهید که مستند باشد و من بتوانم با آنها محکم تر از همیشه حقم را وصول کنم. 

ممنون از حسن همکاری شما