چطور می شود حق یک ایده تجاری را حفظ کرد؟

mashhadi

سلام

من یک ایده تجاری دارم که هنوز انتشار نیافته، بنا به عدم رعایت حقوق مالکیت فکری چطور میتوانم ایده ام را به اجرا بذارم؟