دریافت طلبر

Shahriyar
سلام ، دو سال پیش 150 ملیون بار لوازم خانگی برای کسی در تبریز فرستادم ، ایشون 40 ملیون جنس مرجوع کردند و 30 ملیون پول دادند ، 80 ملیون باقیماندرو نمیدن و بیجک باربریو دارم که بارو تحویل گرفتند ، میشه شکایت کرد و پولو پس گرفت ؟