حکم نوقیف اموال مربوط به دیه

Sina
سلام. حکم اجرای توقیف اموال پدرم از بابت محکومیت به پرداخت دیه تصادف به ایشان ابلاغ شده و بصورت شفاهی اعلام شده که جهت لیست وسائل منزل مراجعه خواهد شد. با توجه به اینکه منزل مسکونی ما به نام مادرم است آیا می توان در هنگام مراجعه مامورین با ارائه اسناد مالکیت مانع از اینکار شد؟ آیا وسایل شخصی موجود در منزل که متعلق به ایشان نیست هم در زمره این لیست قرار می گیرند؟