درخواست مهریه

سلام چطوری میتونم مهریه مو به اجرا بزارم مهربه ام 600تا سکه تمام بهار ازادی هست که 300 تا عندالمطالبست و همسرم به نام خودش فقط یه ماشین 30 میلیونی داره ولی پدرایشون پولدارند.آیا میتوانم در ازای نپرداختن مهریه به زندان بیندازمشون؟ممنون