حقوق از دست رفته در مورد ملک

با عرض سلام وخسته نباشید . بنده در سال ۹۱ اقدام به خرید ملک کردم و با استعلام کتبی دفتر خانه و استعلام های شفاهی از شهرداری مباینامه کد رهگیری و وکالت بلااذل خریداری نمودم و بعد از گذشت چند ماه اقدام به انتقال قطعی با استفاده از قانون تسریع نمودم در سال ۹۲ دوباره استعلامهای مربوطه را گرفتم از طریق دفتر خانه مربوطه که جواب استعلام رو کتبی گرفتن از ثبت بعد گذشت چند روز اداره ثبت به دفتر خانه مربوطه نامه ای دادن مبنی بر اینکه چنان چه طلح یا وکالت یا در رهن رفتن پلاک مربوطه جلوگیری شود با مراجه به ثبت و املاک نامه ستاد فرمان .. مبنی بر بازداشت و حق سرپرستی ملک رو دارن در صورتی که بنده با سازمان زمین شهری طرح دعوا نمودم که چرا ملک مورد نظر را موات علام کردن و بدون باطل نمودن سند ملک .. تقاضای سند و گرفتن سند نموده اند بعد از گذشت چند سال هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم به نظر شما چکاری میتوان کرد با .. سازمان زمین شهری که تخلف کرده بدونه ابطال کردن سند فوق تقاضای تفکیک کردن و گرفتن سند برای ملک فوق با تغیر دادن پلاک فرعی ملک مورد نظر . و ستاد فرمان که استناد به این که شوهر مالک متن سند از متهمین این اداره است که دو نقل و انتقال انجام شده و در ساله ۹۲ بعد خرید بنده تقاصای بازداشت ملک و سرپرستی نموده ؟