پلمپ مغازه اجاره اي

mehdi azadian

با سلام مغازه اي اجاره كردم كه صاحب ملك حق تجاري ان را به شهرداري پرداخت نميكند و مغازه پلمپ شده.و ميگويد به من ربطي ندارد.