جدا شدن از همسر صیغه دایم هستم

صبور

سلام خانم بوجاری از چه راهی از همسرم جدا بشم