عقد مضارب

سلام خسته نباشید من یا کسی عقد مضارب بستم ولی بدلیل رکود بازار تجارت خوب پیش نرفت خورد خورد اصل پول از میان رفت . آیا من ضامن اصل پول هستم؟؟صاحب سرمایه چه اقدامی میتواند برای پس گرفتن اصل پول انجام دهد؟