آزادی مشروط

با سلام بنده پانزده سال قبل وام گرفتم ولی به دلیلی به حبس محکوم شده و ده سال در زندان بودم و پس از آن با آزادی مشروط حدود سه سال است که آزاد هستم. به دلیل در حبس بودن قادر به پرداخت اقساط وام نشدم و الان متوجه شدم وام چند برابر شده و ضامنین هم پرداخت نکردن. آیا این موضوع باعث سلب آزادی نشروط بنده خواهد شد؟