پایان نامه

با سلام. بنده پایان نامه ای برای یک خانم انجام دادم که مبلغ مورد توافق 1 میلیون تومان بود و ایشون 900تومن به من دادن. که وقتی پایان نامه تکمیل شد و ایشون از اتمام پایان نامه اطلاع داشتند طی تماس تلفنی کفتند موضوع توسط استاد و گروه آموزشی تغییر داده شده و طبق عنوان جدید باید نگارش کنم. بعد از گذشت مدت کوتاهی که پایان نامه دوم رو تحویل دادم گفتند مورد تایید نیست و هر جا که امکان داشتم پرسیدم کسی در ارتباط با عنوان پایان نامه دوم اطلاعاتی در دست نداشتو به ایشون اطلاع دادم که بیشتر از این برای پایان نامه دوم کاری از دستم بر نمیاد. و هزینه ای بابت پایان نامه دوم نگرفتم. ولی طبق توافق در حین شروع کار پایان نامه اول من موظفم تا تایید نهایی اصلاح کنم ولی وجهی عودت داده نمیشه. حالا این خانم میگه چون عنوانم تغییر کرده پایان نامه اول به دردم نمیخوره و باید تمام پول را پس بدهم. آیا از لحاظ حقوقی حق با من است یا مشتری؟ لازم به ذکر است پس از اتمام پایان نامه اول و اطلاع داشتن ایشان از اتمام کار گفتن که موضوع عوض شده. سپاس


با سلام. بنده پایان نامه ای برای یک خانم انجام دادم که مبلغ مورد توافق 1 میلیون تومان بود و ایشون 900تومن به من دادن. که وقتی پایان نامه تکمیل شد و ایشون از اتمام پایان نامه اطلاع داشتند طی تماس تلفنی کفتند موضوع توسط استاد و گروه آموزشی تغییر داده شده و طبق عنوان جدید باید نگارش کنم. بعد از گذشت مدت کوتاهی که پایان نامه دوم رو تحویل دادم گفتند مورد تایید نیست و هر جا که امکان داشتم پرسیدم کسی در ارتباط با عنوان پایان نامه دوم اطلاعاتی در دست نداشتو به ایشون اطلاع دادم که بیشتر از این برای پایان نامه دوم کاری از دستم بر نمیاد. و هزینه ای بابت پایان نامه دوم نگرفتم. ولی طبق توافق در حین شروع کار پایان نامه اول من موظفم تا تایید نهایی اصلاح کنم ولی وجهی عودت داده نمیشه. حالا این خانم میگه چون عنوانم تغییر کرده پایان نامه اول به دردم نمیخوره و باید تمام پول را پس بدهم. آیا از لحاظ حقوقی حق با من است یا مشتری؟ لازم به ذکر است پس از اتمام پایان نامه اول و اطلاع داشتن ایشان از اتمام کار گفتن که موضوع عوض شده. سپاس