انحصار وراثت

سعید

باسلام مادربنده سال 1390 فوت کرده وفقط من و خواهرم وپدرم وراث هستیم،الان ک من به خواهرم گفتم بیاید تقسیم ارث کنیم،به من قولنامه ای دستی ک تاریخ 1381تنظیم شده را نشان داد که یعنی مادرم خانه را به او فروخته است،در قولنامه قیمتی ذکر نشده بود و فقط نوشته بود طی اقساط پرداخت میکند،اما چون مادرم هوشیاری عقلی نداشت مطمئنم ک اورا فریب داده و قولنامه گرفته،پای قولنامه را 4 شاهد امضا کردن ک 2نفر ان فوت کردن و از دونفر مانده پرسیدم ک یکی از آنها گفت جوانی کردم و فریب خوردم ودیگری گفت من قولنامه را نخواندم و بدلیل اینکه سه امضای دیگر بود منم امضا کردم،حالا سوال من این است ک چیکار کنم ک نتواند حق من را بخورد چون از مال دنیا فقط همین خانه مادری را دارم، باتشکر

ضمنا خودش رفته درخاست انحصاروراثت داده ک در برگ دارایی فقط اسم خودش وپدرم را به عنوان وراث ذکر کرده و اسمی از من نیاورده،لطفا راهنماییم کنید خداخیرتون بده