وکالت وکارمندی

سیروس پیروز
سلام من در سال 87پروانه وکالت پایه 2قوه قضاییه گرفتم بدلایلی بدون اطلاع مرکز مشاوران و قوه قضاییه در سال91کارمند اداری قوه قضاییه شدم.الان پشیمانم قصد بازگشت به وکالت دارم ایا امکانپذیر است؟آیا ممکن است قوه قضائیه یا مرکز مشاوران پروانه وکالتم را باطل خواهند کرد؟آیا قوه قضائیه با استعفایم از کارمندی موافقت می کنند؟یدون اینکه به پروانه ام خدشه وارد شود؟ضمنا محل جغرافیایی گرفتن پروانه وکالتم واستخدام کارمندی قوه قضائیه ام دو استان متفاوت یوده است .سپاس