دريافت هزينه واريز شده بدون قرارداد

مهدي شريفي

چند ماه پيش مبلغ ٢ميليون و ٥٠٠هزارتومن براي وكيل اعزام به خارج واريز كرده بودم كه بعد از مشاوره گفتن نميشه براي اون ترم ويزا بگيرم و كنسل شد برنامه هيچ قراردادي هنوز بسته نشده بود 
الان كه ميگم هزينشو برگردونن ميگه بياييد قرارداد امضا كنيد اول بعد هزينرو واريز ميكنن كه توي اون قرارداد نوشته شده بعد از امضا پيش پرداخت برگردونده نميشه
ميخوام بدونم ميتونن از لحاظ قانوني اون مبلغ رو پس ندن ؟ يا شكايت كنيم ازشون
هيچ برگه يا قراردادي هم وجود نداره كه امضا شده باشه.