راهنمایی

ریحانه حسینی

با سلام

همسر  سابق اینجانب با سرقت یک برگ چک اینجانب در دوران نامزدی و بدون اطلاع بنده پس از اینکه یکسال از طلااق می گذرد با درج مبلغ صد م  و گرفتن گواهی عدم پرداخت اقدام به تهدید بنده برای برگشتن به زندگی مشترک و تهدید بنده در صورت عدم برگشت به زندگی به دادن حضانت فرزند به وی را دارد

بنده شکایت کیفری سرقت چک و جعل امضا نمودم

کارشناس اعلام کرده مسیر امضا با امضای من مطابقت دارد اما خط و تاریخ و مبلغ مربوط به من نیست

حال آنکه اولین برگ اولین دسته چک من در دوران نامزدی را سرقت کرده بعد 4  راه و جدا شدن از وی و اتمام 3 دساه چک اولین برگ را که اصلا من خبر نداشتم بدون هیچ معامله برگشت زده

من درخواست کارشناس 3 نفره کرده ام

متهم بیش از 30 اس ام اس به سیم کارت من داده که چک را به تو استرداد میکنم دلیل برداشتن و برگشت چک بازگشت تو به زندگی بوده

که استعلام و پرینت اس ام اس ها را به دادسرا داده ام

می خواهم بدانم بدون اینکه معامله باشد و قرارداد آیا من محکوم به پرداخت صد م به او هستم اگر حقوقی شود یا خیر

فعلا در مرحله کارشناسی 3 نفره است و هنوز شکایت کیفری من پابرجا

ضمنا بنده کل 1361 سکه را در قبال حضانت دائم فرزند 1 ساله بذل کرده ام و حق طلاق گرفته ام

 

ممنون