ملاقات بعد از طلاق با فرزند

samira
من حق ملاقات دارم ولی نمیزارن پسرمو ببینم در هفته 3 روز کامل حکم دارم الان شوهر سابقم انداختن کمپ نمیدونم چه کار کنم