تحويل واحد در يك ساختمان تكميل نشده

برزگر

با سلام و وقت بخير

واحدي را از طريق يك شركت پيش خريد نموده ام كه طبق قرارداد مبلغي براي جريمه تاخير در تحويل ملك مقرر گرديده است.

موعد تحويل واحد اسفند ماه 95 مي باشد كه سازنده برخي از اين واحد ها را ژيش فروش نموده و عمدتا باقي مانده است

لذا با توجه به پيشرفت كم پروژه ، سازنده تصميم گرفته است ابتدا واحدهائي را كه پيش فروش نموده ، به هر شكلي شده آماده نموده و تحويل خريداران نمايد تا جريمه تاخير شاما حالش نگرديده و مبلغ معينه جهت تحويل ملك را نيز از خريدار اخذ كند .

آيا تحويل واحد به اين شكل كه از يك برج 12 طبقه برخي آماده و برخي ناقص باشند و شايد تا يكسال آينده نيز نياز به تكميل وساخت و ساز باشد از نظر قانوني صحيح است و آيا ما اين شرايط را پذيرفته و واحد را تحويل بگيريم يا امكان شكايت و پيگيري وجود دارد.

با تشكر ا ز شما لطفا راهنمائي فرمائيد