مسدود کردن مقداری از پول وام نزد بانک

ناصر زارع
با سلام وامی به مبلغ 30میلیون تومان از بانک ملت گرفتم. قبل ازواریز وام حسابی برای بنده افتتاح کردند و گفتند که باید مبلغ 12میلیون تومان بریزید. سپس وام با بهره 16درصد رابه من دادند و بعدا متوجه شدم 12میلیون را مسدود کرده اند. جهت رفع مسدودی حسابم مراجعه کردم ولی امتناع میکنند. دو ضامن هم جهت اخذ وام گرفته اند. لطفا راهنمایی کنید که آیا راهی جهت آزاد شدن پولم دارم. به عبارتی دیگر بانک 42درصد از مبلغ وام را تاانتهای 3 سال مسدود کرده است.