بدهی بانکی

مریم

با سلام 

منزل 70 متری به ارزش هر متر حدود 2 میلیون تومان داریم که سند آن در رهن بانک مسکن است تمامی اقساط آن پرداخت شده و مبلغ 3 میلیون تومان از بدهی ما به بانک هنوز پرداخت نشده به علت اعسار در پرداخت آیا بانک میتواند منزل را پلمپ کند ؟ از موعد پرداخت یکسال گذشته 
مریم

با سلام

منزل 70 متری به ارزش هر متر حدود 2 میلیون تومان در رهن بانک مسکن داریم به علت اعسار در پرداخت 3 میلیون تومان بدهی مانده و از موعد پرداخت یکسال یا کمتر گذشته آیا بانک میتواند اقدام به پلمپ کند؟ چگونه ثابت کنیم فعلا توان پرداخت نداریم