خواندن صیغه طلاق با داشتن حق طلاق

هادی رمضانی
سلام اگرمرد تا مرحله صدور حکم طلاق ازقاضی دادگاه ...در طلاق توافقی همکاری نماید ..ولی در محضربرای صیغه طلاق حاضر نشود...با داشتن حق طلاق چگونه میتوانم صیغه عقدم را پس بگیرم؟لطفا رویه و روش جاری را توضیح دهید ممنون از اطلاع رسانیتون.