در مورد نفقه و حق درمان سوال داشتم

با سلام خدمت شما مدت شش سال هست که ازدواج کردم در این مدت هیچگاه همسرم به من پولی نداده که بگوید این برای تو،و اگر هم لباسی چیزی برایم خریده بعد کلی زمان بوده و حتی بعضا و اغلب اوقات خانواده پدری برایم لباس خریده اند و در طول این مدت زندگی هیچوقت همسرم من رو دکتر نبرده حتی یک زمان یه سیلی زد تو گوشم که الان چند سالی هست صدای ویز ویز تو گوشمه اما اصلا به فکر سلامتی من نیست،یا حتی در این مدت زندگی هیچگاه من رو به مسافرتی نبرده است،و اگر برویم شهرستان من را خانه پدرم میگذارد و خودش تنهایی و با دوستان به گردش و تفریح میرود و میگوید من وظیفه ای در قبال تو ندارم با خانواده ات بیرون برو،حال با این اوصاف میخواستم بدانم میتونم علیه ایشان برای ضایع شدن حقوق بالا از من شکایت کنم؟