اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

amir

با سلام

بنده برای تغییر سن خود اقدام کرده ام و پس از انجام ازمایشات مربوطه در پزشکی قانونی، کمیسیون کاهش سن را از 32 به 30 تایید کرده است و این رای توسط دادگاه شهرستان هریس نیز تایید شده است ولی با اعتراض ثبت احوال هریس را به دادگاه تجدید نظر تبریز ارسال شده و این دادگاه رای قبلی صادر شده توسط دادگاه هریس را نقض کرده است. حال با توجه به اینکه در حکم دادگاه تجدید نظر قید شده است که رای صادره قطعی است آیا می توان به این رای اعتراض کرد؟ در غیر اینصورت چه راهی دیگری وجود دارد؟ قابل ذکر است که رای حدودا 15 روز است که ابلاغ شده است. بی صبرانه منتظر جوابتان هستم

با تشکر