سوال حقوقی

زهرا
: سلام خسته نباشید...نامزدم متهم شده به تهدید و فحش به خانواده نامزد سابقشون که قبلا دعوای خانوادگی داشتن پیام میده ک ک محتوای پیام فحش و ناسزا وشاید تهدید بوده واونطرف میره شکایت میکنه و نامزدم خودش توتهران کارمیکنه و شکایت کننده تو یه شهر اردبیله که فاصله ی زیادی ازهم داره شهرشون.. ولی خانواده نامزدم با شکایت کننده تویه شهر هست و اخطاریه میره به خونه ی خانواده ی نامزدم واعلام کردن ک پسرش تو تهران چندساله کار وزندگی میکنه میخاستم بدونم چیکارباید کنه و اخرش چی میشه یه توضیح کوتاه بدید ممنون