آزار صوتی شبانه

ه. اسماعیلی

با سلام

در کنار ساختمان خوابگاه ما واقع در منطقه طرشت تهران، اقدام به گود برداری و تخریب شبانه یک ساختمان شده است به طوری که به دلیل سر و صدا و همچنین لرزش های ناشی از تخریب امکان استراحت شبانه از ساکنین محل گرفته شده است. تماس با پلیس هم بی فایده بوده است. در این شرایط مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست و چه باید کرد.