سند صلح عمری

baran

با سلام و احترام
حدود ۴ سال پیش یک ملک مسکونی توسط سند صلح عمری سهمی به من داده شده است الان میخواهم از ان سهم انصراف دهم و هیچ ادعایی نسبت به ان سند نمیخواهم داشته باشم ایا امکان پذیر است ؟ مراحل کار چگونه است ؟ و چه مدارکی نیاز هست ؟ ایا حضور من و مصالح کافی است یا اینکه باید تمام متصالحین حضور داشته باشند ؟ ایا باید در همان دفتر ثبت اسناد باشد یا اینکه میتوان یه سایر دفاتر رجوع کرد ؟
پیشاپیش از راهنمائیتان سپاسگزارم
baran

با سلام و احترام
حدود ۴ سال پیش یک ملک مسکونی توسط سند صلح عمری سهمی به من داده شده است الان میخواهم از ان سهم انصراف دهم و هیچ ادعایی نسبت به ان سند نمیخواهم داشته باشم ایا امکان پذیر است ؟ مراحل کار چگونه است ؟ و چه مدارکی نیاز هست ؟ ایا حضور من و مصالح کافی است یا اینکه باید تمام متصالحین حضور داشته باشند ؟ ایا باید در همان دفتر ثبت اسناد باشد یا اینکه میتوان یه سایر دفاتر رجوع کرد ؟
پیشاپیش از راهنمائیتان سپاسگزارم