چک برگشتی

علیرضا

با عرض سلام خدمت خانم بوجاری نژاد،من از یک نفر بابت طلبم چک گرفتم علاوه براین قبلا ازمن درخواست کرد مبلغی به ایشان قرض بدهم ومن بهشون قرض دادم .مبلغ قرضی که بهش داده بودم را از طریق کارت به کارت به حسابم واریز کرد،بدهی قرضش را پرداخت کرد .اما چکش نقد نشد و من برگشت زدم.حال میخواهم بخاطر نقد نشدن چک شکایت کنم.سوالم این است که آیا این شخص میتواند مدعی شود از من قرض نگرفته ( با توجه به اینکه مدرکی برای اثبات قرض دادنم به او ندارم) و آن مبلغی که به حسابم ازطریق کارت به کارت واریز کرده بابت پرداخت بخشی از مبلغ چک بوده؟ لطفا راهنمایی کنید
علیرضا

با عرض سلام خدمت خانم بوجاری نژاد،من از یک نفر بابت طلبم چک گرفتم علاوه براین قبلا ازمن درخواست کرد مبلغی به ایشان قرض بدهم ومن بهشون قرض دادم .مبلغ قرضی که بهش داده بودم را از طریق کارت به کارت به حسابم واریز کرد،بدهی قرضش را پرداخت کرد .اما چکش نقد نشد و من برگشت زدم.حال میخواهم بخاطر نقد نشدن چک شکایت کنم.سوالم این است که آیا این شخص میتواند مدعی شود از من قرض نگرفته ( با توجه به اینکه مدرکی برای اثبات قرض دادنم به او ندارم) و آن مبلغی که به حسابم ازطریق کارت به کارت واریز کرده بابت پرداخت بخشی از مبلغ چک بوده؟ لطفا راهنمایی کنید