دعوای ملکی

سلام خانومی حدودا 10 سال پیش خانه ای از من خریداری کرده اند الان ایشان میگویند که صاحب قبلی خانه که خانه را به اینجانب فروخته بودند شکایت کرده خانه را من از خانمی خریداری کرده بودم الان برادر ان خانم که خارج از کشور میباشند شکایت کرده خانه دارای سند منگوله دار میباشد با تشکر