وجه دستی

محسن زائرى
با سلام چهار ماه پیش یکی از دوستام تقاضای ده میلیون تومان پول کرد و گفت تا هفته آینده بر میگردونه و ازم خواست پول رو بریزم به کارت دوستش و من هم انجام دادم. حالا مولمو پس نمیده. من میتونم با استناد به پیامک های رد و بدل شده ازش شکایت کنم و در صورت مثبت بودن جواب باید از کجا شروع کنم؟