حکم جلب

اشکان هنر
با سلام خدمت سرکار خانم بوجاری،سوالی مطرح کردم راجع ب گرفتن حکم جلب،ورونده ای نوزده میلیون تومانی ک کارای قانونیش تاحدودی ک الان وکیل گفتم وکیل راحت تر میتونه حکم بگیره برای حقیرپیش اومده این پرونده برای سال ۹۱ک حتی تمبرم باطل کردیم راهنمایی میفرماییدبندروکه اگه وکیل نیازاست یا خیر؟