عقد ازدواج بدون انجام آزمایش اجباری اعتیاد!

با سلام

اینجانب و نامزدم بنا بر دلایل اخلاقی تمایلی به انجام آزمایش اعتیاد پیش از ازدواج نداریم. چطور باید عقد خود را بصورت رسمی ثبت نماییم؟

با تشکر
با سلام

اینجانب و نامزدم بنا بر دلایل اخلاقی تمایلی به انجام آزمایش اعتیاد پیش از ازدواج نداریم. چطور باید عقد خود را بصورت رسمی ثبت نماییم؟

با تشکر