در مورد چک

حسن

من دو فقره چک به یک نفر امانت دادم به مبلغ 1میلیون تون و دو میلیون تومن که نزدیک یکسال میشود وچک نیز در موقع سررسیدش یکسال پیش برگشت خورده  وبالتکلیف مانده است من چکار بکنم تا بتوانم چکهای خودم را از این اقا پس بگیرم که الان دست مردم افتاده هستش چه راه قانونی دارد؟
حسن

چک