رابطه جنسی

چطوردوست پسری که باهاش رابطه داری مجبور به عقد کنی از راه قانونی