دیه

فرید عاشوری

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده دو سوال حقوقی دارم:

39. فردی بدون علم به ممنوعه بودن یک منطقه وارد آن میشود و مامور مربوطه در راستای وظایف قانونی خود او را مورد هدف قرار داده و باعث مرگ او میشود. آیا دیه دارد یا خیر؟ چه کسی باید دیه را بپردازد؟
40. الف در مقام دفاع از خود در برابر تهاجم ب که مبتلا به بیماری روحی و روانی است اقدام میکند که منجر به مرگ ب میشود. پاسخ این سوال را پیدا کنید.
فرید عاشوری

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده دو سوال حقوقی دارم:

39. فردی بدون علم به ممنوعه بودن یک منطقه وارد آن میشود و مامور مربوطه در راستای وظایف قانونی خود او را مورد هدف قرار داده و باعث مرگ او میشود. آیا دیه دارد یا خیر؟ چه کسی باید دیه را بپردازد؟
40. الف در مقام دفاع از خود در برابر تهاجم ب که مبتلا به بیماری روحی و روانی است اقدام میکند که منجر به مرگ ب میشود. پاسخ این سوال را پیدا کنید.