حضانت فرزند نکن از همسر سابقم

امید
سلام پس از جدایی همسرم ازدواج کرده و فرزندم بیشتر با او بوده حالا میخواهم ازدواج کنم و پسر 4 ساله ام را خودم بزرگ کنم آیا میتوانم حضانت فرزندم را بگیرم