طلاق

محمود
سلام میخواهم از زنم طلاق بگیرم اون میگه تو برو درخواست بده مهریه من ۵۰۰عدد سکه است اون میگه تو برو درخواست بده اگه من درخواست بدم چقدر باید مهریه بدم چیزی هم بنامم نیست در ضمن ۲ تا بچه هم دارم خانومم میگه بچه ها برای خودت چیکار باید بکنم