وضعیت چک پس از فوت صادر کننده

اکبر صالحی
سلام.خدا قوت .من می خواهم کلیه اموال خودم و همسرم پس از فوت هر کدام در اختیار خودمان قرار بگیرد یعنی هیچ وارثی نداشته باشیم.بهتری روش وسریعتری راه کدام است.با تشکر صالحی.