تو ماشین من 5 گرم شیشه پیدا شده که مال من نیس

میثم سعادت
چگونه میشه ثابت کرد که مال من نیست. . اصلا چگونه میشه فهمید که کی گزارش کرده؟؟؟؟؟؟