مشاوره ازدواج

سلام، من می خوام به خواستگاری دختری بروم، آیا می تونم بفهم قبلا نامزد کرده یا ن؟آیا در جایی که ثبت شده می شه فهمید؟من شماره ملی و تمام مشخصاتشو دارم، ممنونم از ش