درگیری فیزیکی

کیوان

سلام با برادر خود درگیری و ضرب و شتم داشتیم که مقصر و شروع کننده اون بود

برای مقصر شناخته شدن او نیاز به شاهد هست؟

و اینکه اگر مقصر شناخته بشه چه حکمی براش میبرن؟