طلاق از طرف زوجه

بهزاد
سلام،خانمم دادخواست طلاق بر اساس کراهت دادن و قاضی ما رو به پزشکی قانونی معرفی کرد و از اونجا به روانشناس من و خانمم هر دو شاغل ارگان دولتی و سالم هستیم و لازم به ذکر است من مخالف طلاق هستم،سوال من اینه چرا ما رو به پزشکی قانونی فرستاد،با تشکر