طلاق

M.k
با سلام. درصورتیکه زوجه حق طلاق داشته باشد مراحل جدایی چه مدت زمان میبرد؟