حضانت فرزند

با سلام من مدت 9سال است ازدواج کردم و حاصل است ازدواج پسری 6ساله است به تازگی متوجه شدم همسرم بهم خیانت کرده و رابطه نامشروع داشته البته همسرم از لحاظ روحی بسیاری عصبانی و بیماری ام اس در حد خفیف دارد سوال من این است چون فرزندم وابستگی بسیار شدیدی به من دارد در صورت طلاق است دادگاه فرزندم را بخاطر نداشتن صلاحیت پدرش به من خواهد داد