شکایت دروغ

tiradd taheri
شخصی طبق فاکتور طلبش رانقداگرفته وبایک فاکتور دیگرادعای طلبکاری کرده.4/10احضارشدم'چه کاری بکنم.بایدشکایت کنم.چون3/10بلیط دارم نمیتونم بدم.آیا امروزمیتونم کاری بکنم.ممنون،خداخیرتان بدهد...