حضانت فرزند

با سلام

من مدت 9 سال است که ازدواج کردم  و نتیجه ازدواج یک فرزند پسر است اکنون متوجه شدم همسرم به من خیانت کرده و رابطه نامشروع دارد . همچنین دارای بیماری ام اس به صورت خفیف است و بسیار انسان عصبانی و بداخلاقی است سوال من این است با این شرایط آیا فرزندم را به من میدهند چون فرزندم به من وابستگی بسیار شدیدی دارد