گرفتن دستمزد

Rahman
باعرض سلام.من و برادرم به مدت6سال است که دریک گلدوزی کارمیکنیم.که از کار فرمایمان 20 میلیون تومان طلبکاریم هر چه بهش گفتیم حساب و کتابکن.پولمان را بده فقط میگفت باشه بعد از مدتی برگشته میگه که تو پول من راخوردی هر مشتری که به کارتت پول ریخته به من ندادی اخه 3سال پیش یه عابر بانک به اسم خودش برام گرفت داد به من .از اونجایی که خورده حسابها رو منو میفرستاد که بگیرم یا فاکتور ها رو برم تحویل مشتری بدم.حسابهای که مشتری مریختن به کارت من ومن هم تحویل خودش میدادم یا اینکه میگفت بده به کارگرها یا چیزی برای مغازه بگیر وروی برگه همه رو مینوشتم تحویلش میدادم.الان که خودش داخل دفتر رسید نکرده میگه نه به من ندادی.رفته پرینتهای کارتم رو گرفته میگه مشتری که به کارتت ریخته اسمش است میگم درسته که است حسابش رو به خودت دارم میگه چرا تو شماره کارتت رو میدادی.خودش میگفت شماره کارتت رو بده الان میگه نه بهش گفتم که خودت نمیگفتی شماره کارتت را بده میگه من نمیدونم.من ازت شکایت میکنم یا همه رو گردن بگیر.. ما آخر هر سال حساب و کتاب میکردیم ازش طلبکارمیشدیم.الان یه دفعه میگه باید از سال اول برگردیم حساب و کتاب کنیم واز مدت 6 سال که داریم پیشش کار میکنیم فقط 1سال بیمه ما رو اون هم به زور رد کرده است .ما اتباع افغان هستیم.متولدین ایرانین. کارت اقامت و کارت اشتغال به کار هم داریم از شما به راهنمایی میخواستم.با تشکر