چک برگشتی

کیمیا
سلام پدر من یه چک ۲۲ میلیون برای خرید ماشین کشیده بود که متاسفانه به علت ورشکستگی پدرم نتونست پول جور کنه پاس کنه. ولی در یک ماه ده میلیون پول به طرفی که چک دستشه داد ولی به ما رسید نداد که پولی گرفته.الان میگه من پولی از شما نگرفتم و حکم جلب گرفتم. حالا پدر منباید چکار کنه؟