اجازه خروج از کشور

معصومه محمدی
سلام یکی از شروط ضمن عقدم اجازه خروج از کشور است برای دریافت گذرنامه باید باز هم وکالت نامه از همسرم اخذ شود؟ یا از طریق دادگاه اقدام کنم؟