طلاق

علی

با سلام من با همسرم برای طلاق به توافق رسیده ایم آیا برای اینکه پرونده زودتر به جریان بیفته نیاز به وکیل هست واگر وکیل بگیریم هر نفر چقدر میشه.منزل ما در تهران میباشد