لطفا من را راهنمایی کنید

محمدرضاسعیدی
دوچرخه ای رااز شخصی ناشناس به مبلغ20هزارتومان خریدم تا بعدا به مبلغ بالاتری بفروشم،متأسفانه مدتی بعد من را با دوچرخه دستگیرکردند،چون کاغذ خرید نداشتم گفتند پس سرقتی هستش،بازپرسی هم هرچی گفتم که سرقت نکردم و داستان رابرای ایشآن تعریف کردم قبول نکردند و می گفتن که شخصی را که دوچرخه را ازش خریدم را باید به دادگاه بیاورم درصورتیکه من هیچگونه شناختی از ایشان نداشتم، درهرحال سرانجام مجبور شدم که به دروغ بگم که سرقت کردم ومن راباقرارکفالت آزادکردن،3روز دیگه سررسیددادگاهم هستش میخواستم بپرسم الان بایدچکارکنم چون واقعا بیگناه هستم وهرگزدزدی نکردم تابه امروز؛خواهش میکنم کمکم کنید.