طلاق

حمید
مردی 39ساله هستم 5سال پیش ازدواج کردم ولی متاسفانه بعد از 1سال ازدواج مشترک همسرم برحسب دلایلی که من اخلاقم با هاش جور در نمیاد خانه رو ترک کرده و الان همسرم حکم ناشزه داردو داد خواست مهریه داده و حکم شده 20 عدد رو پیش قسط بدهم و بقیه رو نیم سکه بدهم الان پیش قسط رو می دم آیا الان من دادخواست طلاق بدهم باید نفقه هم بدهم آیا بعد از طلاق نفقه هم باید داد من الان باید110 تا سکه بدهمآیا بعد از اتمام سکه ها و طلاق گرفتن می تواند بقیه سکه هارو یعنی 1000تا کامل رو بگیر با تشکر